¤ Najwaniesza jest myl – wywiad z Radkiem Kordasiewiczem, jednym z czonkw grupy artystycznej MusicWordArt. ¤


Powiedz mi na pocztek naszej rozmowy skd w ogle pomys zbudowania grupy performerw, modych artystw rnych dziedzin kultury i wyjcie z tym do ludzi, w internetow sie? po co to robisz? Jest w tym jaki gbszy cel?


No c, musz przyzna, e ycie potrafi mnie zaskakiwa. MusicWordArt to jedna z wielu niespodzianek jakie mnie spotkay - moim marzeniem odkd pamitam byo stworzenie czego nie tyle sawnego, co o szerokim zakresie. Korzystajc z dobrodziejstw jakie oferuje internet, poznaem Dave'a H, nowojorskiego muzyka, z ktrym postanowilimy tworzy na linii muzyk-poeta. Reszta potoczya si sama- ludzie albo sami doczali do projektu wyraajc swj entuzjazm albo odnajdywaem ich gdzie w sieci.
A jaki jest tego cel? Sztuka dla mnie, jak pewnie dla kadego czowieka si ni zajmujcego, jest drog ujcia dla emocji. MusicWordArt to prba opowiedzenia o naszych emocjach, o tym co widzimy i co nas otacza. Siec dostarcza nam moliwoci wydawania tego wszystkiego minimalnym nakadem finansowym, poza tym jak wiadomo, dziki internetowi docieramy do najdalszych zaktkw wiata. Tak w skrcie to wyglda.


Jak si poznalicie, od kiedy wsppracujecie? I dlaczego akurat nowojorczyk?


Dlaczego Dave? Bo trafiem wanie na niego! To on od poczatku mojej rzeczywistej dziaalnoci na polu artystycznym by moim wsppracownikiem, od pamitnej dla mnie wiosny roku 2004. Powd jest prosty - kiedy nawizalimy kontakt mailowy okazao si, e David to czowiek o fascynujcej osobowoci, peen entuzjazmu, niezwykle oddany muzyce, otwarty i jak si pniej okazao, posiadajcy potny baga dowiadcze w wielu dziedzinach ycia. Kogo takiego chciaem mie w swojej grupie, cho na samym pocztku nie wiedziaem jeszcze jak cay projekt ma wyglda, jak bdzie funkcjonowa etc. Podobne muzyczne zainteresowania, fascynacja rockiem progresywnym - wszystko to mocno zawayo na rozwiniciu si naszych stosunkw.

Dlaczego akurat te dwie dziedziny sztuki: muzyka i poezja (bo grafika zdaje si upiksza jedynie cao, by jedynie dodatkiem, uzupenieniem) tworz Wasz artpack?

Muzyka i poezja - takie poczenie to naturalny wynik wsppracy, s to dziedziny w ktrych czujemy si najpewniej, w ktrych potrafimy wyrazi siebie. Nie byoby tak na przykad w przypadku rzeby, malarstwa, performance'uczy innej formy sztuki. Jestemy ograniczeni jak kady czowiek, popeniamy bdy. Aby zmniejszy je do minimum wybralimy wanie te dwie dziedziny, myl bowiem, e idiotyzmem byoby mierzenie si z narzdziami ekspresji o ktrych nie mamy bladego pojcia, cho z pewnoci mogoby to by ciekawe dowiadczenie. Nie nadajce si jednak do publikacji.


To moe teraz wspomnisz co o innych czlonkach grupy, byych i obecnych?


Filar MusicWordArt od pocztku tworz ja i Dave H. Na przestrzeni prawie dwch lat oprcz nas grup wspptworzyo pi osb. Na pocztku wsplpracownikiem by Bunji, duski grafik, jeden z najbardziej szanowanych przeze mnie mistrzw minimalizmu w sztuce, czowiek o niezwykle silnej osobowoci. Nastpnie kolejny artysta grafik, tym razem kobieta - Lorineth. Stworzya ona grafik do art packu "Erotic", operujc delikatn lecz sugestywn erotyk. Pena entuzjazmu, oryginalna. Obecny skad wzbogacony jest o trzy pozostae "dodatkowe osoby"- Gosi Sobask, Mateusza Rozwadowskiego oraz Mart Zbiero. Gosia, poza MusicWordArt moja dziewczyna i najwiksze rdo inspiracji, wniosa do grupy fascynujc atmosfer w swoich tekstach i grafikach, porwnywaln jedynie z dokonaniami takich grup jak Opeth czy Porcupine Tree, pen symboli, tajemnicy i gbii. Mateusz wzbogaci muzyczn czc MWA, jest bowiem wietnym modym gitarzyst, czowiekiem choncym muzyk i sztuk z zawrotn prdkoci. Ceni sobie jego przyja, potrafi szuka inspiracji w innych ludziach i samemu podarowa wiele od siebie. Marta to nasza obecna gocinna wsppracowniczka, stworzya trzy grafiki ktre lada chwila uka si na stronie w art packu "Under The Hotel". Najlepiej opisz j mwic, e dziwna i nieco ostra sztuka jak prezentuje (wiele odniesie do erotyzmu, szalestwa, smutku) nie ma nic wsplnego z jej osobowoci, jest otwart i optymistyczn osob. Mam nadziej, e nie ostatni tak w skadzie MWA.

No wanie, powiedz (aka napisz) co o muzyce ktra ci inspiruje i co ci skania do tego, eby take komponowa?


Dobre pytanie, naley bowiem zaznaczy, e nie tylko Dave H tworzy w MWA muzyk, ale rwnie ja i Mateusz. Moje inspiracje... Zaczn od tych czysto muzycznych - twrczo nastraja mnie twrczo artystw poszukujcych, oryginalnych i przemawiajcych swoim wasnym gosem. Muzyka King Crimson, Nine Inch Nails, Opeth, Porcupine Tree, Dead Can Dance - wszystko to i wiele innych fascynacji skada si na mj sposb komponowania, produkcji, odczuwania muzyki MusicWordArt. Jestem pod ogromnym wraeniem surralistycznych eksperymentw ze skrajn muzyczn antyestetyk jakie prowadzi Steven Stapleton w swoim projekcie Nurse With Wound, zadziwia mnie doskonao i pikno muzyki Abby, magia No-Man...
Do nagrywania muzyki popychaj mnie czsto mae zdarzenia, uczucia, sowa, obrazy ktre podziwiam, filmy i ksiki, idee filozoficzne i sowa najprostszych ludzi, rzeczy bardzo skrajne i na pozr zupenie rne. Ale w kocu prawd jest te, e czer od bieli oddziela najciesza granica...

Jak wygladaj proporcje w tworzeniu art packw. Czy jest tak, e kto w jednym tworzy muzyk, drugi grafik, czy pisze wiersz, czy tez po prostu mieszacie, miksujecie wasne pomysly? potem je wzajemnie zatwierdzacie, obrabiacie, wykaczcie. czy na przykad Twj gos w tym jest najwazniejszy?

zazwyczaj staram si podczas realizacji caego pomysu na art pack, aby jedna osoba zaja si jedn czeci, np. napisaniem tekstu lub stworzeniem grafiki. Zaley mi na dziaaniach zespoowych i jestem jak najdalej od przejaww dominacji. Zdarza si, e jedna osoba bierze na siebie wiksz artystyczn odpowiedzialno, najczciej jednak jestem to ja, dla przykadu w art packu "Human" stworzyem muzyk (z wyjtkiem gitar i basu), grafik oraz du cz tekstu, tylko jednak dlatego, e by to materia tak silnie zwizany z osobistymi przeyciami, e nikt inny nie potrafiby opisa danych uczu w ten sposb w jaki ja to wszystko odczuem. Jestem za jak najwiksz swobod pozostaych czonkw grupy w kwestiach artystycznych, mam nawet zamiar wyda art pack stworzony bez mojego udziau, z wyjtkiem kilku sugestii dotyczcy choby tematyki. Co do wagi mojego gosu- to ja koordynuj dziaania, to ja omawiam wszystko i najczciej inspiruj pozostaych, jestem kim w rodzaju "producenta artystycznego", tak wic mj gos w wielu kwestiach jest decydujcy. Ale przypadki odrzucenia czegos byy bardzo sporadyczne. Mam nadziej, e moje wybory okazay si waciwe.


Wanie, powiedz co o samym procesie tworzenia tzw "artpackw"


Tworzenie art packw - to do prosta procedura, wymaga jednak czasu na realizacj, dyskusji na temat wielu spraw. Najczciej zaczynamy od gotowego nagrania przygotowanego przez Dave'a, lub mojego tekstu/muzyki. Po kolei tworzymy kolejne elementy, scalamy je, dobieramy kolorystyk, sowa i dwiki tak, eby pasoway do siebie, podkrelay si nawzajem i uwypuklay najwaniejsze elementy. Jedna z najwaniejszych rzeczy w MusicWordArt to brak elementw dominujcych w naszych materiaach. Staram si zawsze dopilnowa by aden element (sowo, struktura dwikowa, element grafiki) nie przytacza reszty i nie skupia uwagi odbiorcy tylko na sobie. Chodzi nam o wielopaszczyznowe oddziaywanie, atakowanie kilku zmysw jednoczenie. Tyle na ten temat :]


Co tworzycie w chwili obecnej, nad czym pracujesz?

Obecnie dokaczamy prace nad art packiem "Under The Hotel", w powstaniu ktrego ma udzia wspomniana ju Marta Zbiero. Musz przyzna, e dua forma jak nam narzuciem (17 minut muzyki, trzy grafiki/fotografie, poemat o wiele duszy ni zazwyczaj) sprawiaj nieco kopotu i data wydania jest ju przekadana wewntrz zespou po raz drugi albo trzeci. Do koca roku planuj jeszcze wyda co specjalnego, by moe nie tak duego, w kadym razie co, co zamknie obecny rozdzia w historii MusicWordArt.

A jakie s wasze plany na przyszlo? jakie nowe pomysy? artystyczne wizje? dodanie jakiego nowego elementu? nowej formy? nowego rodka przekazu?

Owszem, jestem czowiekiem ktrego artystyczne wizje znajduj si w nieustannym ruchu. I musz przyzna, e bardzo trudno jest mi poczy multum pomysw, z przewiadczeniem, i wpychanie si ludziom w oczy na si, produkowanie nowych materiaw co kilka tygodni jest ze i pozbawione dobrego smaku. Talent naley dozowa, jakkolwiek jednak nosz si z wzbogaceniem wizerunku MusicWordArt o nowe elementy. O nowe spojrzenie na muzyk, poezj i grafik. Mam rwnie nadziej na stworzenie filmu/wizualizacji prezentujcego nasze obrazy i poematy w poczeniu z muzycznym tem. Pracuj nad zorganizowaniem wystawy naszych prac, nad publikacj na naszej stronie materiaw ktre nigdy wczeniej nie widziay wiata dziennego. Najwaniejszy plan na przyszo jest jednak jeden - by sob i tworzy co oryginalnego.

Wspomniae wczeniej o muzycznych fascynacjach, to moe teraz pora na pozamuzyczne zainteresowania; teatr, film, literatura (proza), inne?

Pozamuzycznych inspiracji jest w moim przypadku o wiele, wiele wicej ni tych zwizanych bezporednio ze sztuk komponowania i grania. Zaczynajc od podstaw, inspiruje mnie filozofia, okultyzm, alternatywne drogi mylenia. Myli Nietzschego, pisma Crowleya, wiara w gbokie powizanie wszystkiego, co istnieje. Teorie Junga, moje wasne myli i spostrzeenia. Kolejnym rdem inspiracji jest tradycyjna literatura, poezja i proza. Kafka, Remarque, Herzog z jednej strony, z drugiej za Rimbaud, Baudelaire i piosenkarze-poeci tacy jak Tim Bowness czy Steven Wilson- to oni uksztatowali mj sposb pisania. Sposb peen symboli i odniesie do gbii myli. Film- dziea takie, jak "Sidma piecz" i "Letni sen" Bergmana, "Czowiek-so" Lyncha, demaskujcy ludzkie przywizanie do pozornej normalnoci, dynamiczne kreacje Klausa Kinskiego, fascynujca twrczo Luisa Bunuela... Rwnie malarstwo- erotyzm Klimta, ostra sztuka Daliego, Jerzego-Dudy Gracza, Hansa Gigera, twrcy doby symbolizmu oraz malarze okultystyczni... Wszyscy Ci ludzie, bdcy kopalniami najczystszego ludzkiego zota pomogli mi poprzez swoj sztuk i myli spojrze na wiat z niezwykej perspektywy. Znajduje to niewtpliwie swj wyraz w MusicWordArt.

Zupenie szczerze; tworzysz co, zajmujesz sie sztuk z przekory, chci bycia popularnym, docenionym, zauwaonym czy z typowej mskiej prnosci? ;)
A moe jest inny powd?


Mska prno to pojcie zupenie mi obce. Ch bycia popularnym i zauwaonym rwnie odpada- projekt taki jak MusicWordArt w kraju takim jak Polska nigdy nie zostanie zauwaony przez rzesze ludzi. Nawet w krajach bardziej rozwinitych, jak chociaby Wielka Brytania, sztuka niezalena jest daleko w tyle za chorymi produkcjami wielkich koncernw, przykadem fantastyczny projekt Nurse With Wound, niestety ciko-strawny dla zwykych zjadaczy muzycznego i artystycznego chleba. Zajmuj si tym, poniewa jako czowiek obdarzony talentem (gboko w to wierz), czuj odpowiedzialno. Posiadam przewiadczenie, e zostajc wyposaony w takie wanie narzdzie, a wic zdolno tworzenia i organizowania grupy ludzi, bior na siebie rwnie obowizek podzielenia si tym z innymi, przekazania im czego, co czuj, swoich myli, spojrzenia na wane dla mnie sprawy w taki a nie inny sposb. Nie chc by ludzie zauwaali mnie, mam by jedynie narzdziem w rkach sztuki- zwraca uwag na problemy poruszone w naszych tekstach, grafikach czy muzyce. Snujemy opowieci o wszystkim, co uwaamy za wane dla wspczesnrgo czowieka, bez wzgldu czy jest to co wspaniaego jak mio opisana w art packu "Meantime" czy potworne strony ycia, jak bolesne poronienie w "Woman's Hand", samobjstwo pod wpywem samotnoci w "Brides Of Russia" czy bl ycia w "Bullet". Moje nazwisko si nie liczy. Najwaniejsza jest myl...

Wicej o grupie:
http://www.mwa.xt.pl

-- r@ [12 listopada 2005]ostatnie wywiady autora:
Neotek -- [29 maja 2001]
Gary Dassing (Mentallo & the Fixer) -- [1999]
Andre Schmechta (X-Marks the Pedwalk) -- [1998]
Bill Leeb (Front Line Assembly, Delerium etc.) -- [1997]
Sasha Konietzko (KMFDM) -- [1997]

powrt do wywiadw »


Szukaj:

nowe na stronie:
Decondition ‎&…
Maison Close –…
Nyodene D – Eden…
Consumer Electronics…
Nova - Utopica Musa
SPK - Zamia Lehmanni…
Feanch, Dutour, Lubat…
The Third Eye Foundati…
Dissonant Elephant - 5…
Club Alpino - Woouldy
Club Alpino - Tunga
Roman Wierciski - We ar…
Jan Grnfeld - Music f…
Simfonica - Song of the…
Roman Catholic Skulls…
Chvad SB - Phenomenali…
Lonsai Maikov - Dce…
Robert Henke w Chorzowie
Dog in the Evening…
Sublamp - Cathedrals o…
wicej »

polecamy | wicej »

© 1996-2024 postindustry.org


wygenerowane w 0.012 s.