¤ Robert Henke w Chorzowie ¤

Na koncert, o ktrym bdzie mowa, trafiem niejako przypadkiem, powodowany spontanicznym zaciekawieniem. Oto bowiem znaem dotd jedn z pyt p. Roberta Henke, zrealizowan w ramach duetu Monolake, a powicon pustyni Gobi. Wydana zostaa 17 lat temu, u schyku minionego wieku – i zreszt stanowi tylko may wycinek bogatej twrczoci niemieckiego artysty.

W Polsce – a konkretniej, w Chorzowie – Henke goci w zwizku z festiwalem Ars Cameralis. Ba, jego wystp stanowi wrcz zwieczenie owej imprezy. Henke zaprezentowa swoj instalacj (jeli to waciwe okrelenie), zatytuowan 'Lumière II'. Byo to trwajce ponad godzin przedsiwzicie muzyczno-wizualne.

Od strony technicznej rzecz wygldaa tak: Henke mia przygotowan ciek dwikow, ale na bieco modyfikowa j w razie potrzeby, korzystajc z programu Ableton Live, w ktrego powstaniu mia zreszt niemay udzia. Z drugiej strony, realizowa wizualizacj przy pomocy specjalnego jzyka programowania o nazwie Max. Innymi sowy, jego wystp – jak to kto artobliwie okreli – przypomina gorczkowe pisanie na maszynie. Istotnie, artysta wpisywa komendy, na podstawie ktrych komputer rysowa i przetwarza okrelone figury geometryczne.

Prezentacje wideo byy bowiem abstrakcyjne. Ekran roi si od laserowo generowanych prostoktw, trjktw, okrgw, ocinkw i punktw, aczkolwiek nie naley sdzi, e cao bya chaotyczna. Przeciwnie – bya cakiem zgrabnie dopasowana do dynamiki i nastroju muzyki. Ta za obejmowaa szerokie spektrum – od partii czysto ambientowych, bardzo spokojnych i niemal wyzbytych komponentu rytmicznego – a po drapien, przesycon poamanymi beatami elektronik, graniczc z estetyk harsh-noise, a przynajmniej z glitch i click and cut. Quasi-melodyczne, elektroniczne ta, syntetyczne bbny, rozmaite brzczenia, trzaski i wisty – takim arsenaem dyrygowa Henke podczas wystpu.

Cho wizualizacje miay generalnie abstrakcyjny, geometryczny charakter, to jednak w tych kalejdoskopowych obrazach mona si byo doszukiwa pewnych odniesie do wiata rzeczywistego. Jakich? Na przykad tych ze skali mikro czy wrcz nano, albowiem obrazy przypominay schematy procesw rozgrywajcych si na poziomie atomw czy jeszcze mniejszych czstek elementarnych. Rwnoczenie jednak mogy si kojarzy z obiektami w bardzo duej, kosmicznej skali, jak gwiazdy, galaktyki i gromady galaktyk. Inne skojarzenie to schematy przebiegw prdu w urzdzeniach elektronicznych czy te elektronicznych.

Muzyka i obraz byy wic naelektryzowane, dynamiczne, czasami niepokojce, ale zawsze pod kontrol artysty, uporzdkowane w budzcy respekt sposb. Czytelnik moe si o tym zreszt do pewnego stopnia przekona, poniewa nietrudno znale (np. na youtube) inne wykonania instalacji 'Lumière II'.

-- Adam T. Witczak [26 listopada 2016]ostatnie relacje autora:
Festiwal Ambientalny - Wrocaw 2011 -- [7 grudnia 2011]

powrt do relacji »


Szukaj:

nowe na stronie:
Decondition ‎&…
Maison Close –…
Nyodene D – Eden…
Consumer Electronics…
Nova - Utopica Musa
SPK - Zamia Lehmanni…
Feanch, Dutour, Lubat…
The Third Eye Foundati…
Dissonant Elephant - 5…
Club Alpino - Woouldy
Club Alpino - Tunga
Roman Wierciski - We ar…
Jan Grnfeld - Music f…
Simfonica - Song of the…
Roman Catholic Skulls…
Chvad SB - Phenomenali…
Lonsai Maikov - Dce…
Robert Henke w Chorzowie
Dog in the Evening…
Sublamp - Cathedrals o…
wicej »

polecamy | wicej »

© 1996-2024 postindustry.org


wygenerowane w 0.011 s.