¤ Imperat ¤

Imperat to mody argentyski projekt militarno-neoklasyczny. Wyda dotd dwa materiay, przy czym drugi, zatytuowany "Lord", zawiera take utwory z debiutanckiej EP-ki. Album "Lord" mona pobra ze strony wytwrni Castellum Stoufenburc:
http://www.castellum-stoufenburc.de/free-download/

Uwaga techniczna: pytania pisane byy w jzyku angielskim, gdzie - jak wiadomo - "you" moe odnosi si zarwno do pojedynczej jak i mnogiej liczby drugiej osoby. Domylnie chodzio mi o wywiad z jedn osob, ale Diego (ktry pozwoli sobie odpisa... po hiszpasku) w wielu miejscach zastosowa pierwsz osob liczby mnogiej ("my", "nas" etc.).
Ostatecznie wic zdecydowaem si "przerobi" wikszo pyta na liczb mnog (w jzyku polskim). Mimo wszystko wydaje mi si, e nie pozbawiem wywiadu sensu i nie dopuciem si przeinacze. Za tumaczenie odpowiedzi Diego z jzyka hiszpaskiego dzikuj Kindze.

***

Witaj, Diego! Opowiedz nam o pocztkach Imperat. To zesp czy twj jednoosobowy projekt?

Mona powiedzie, e Imperat narodzi si niejako „przy okazji”. Cho muzyka jest bardzo wan czci mojego ycia, to jednak przy tym projekcie waniejsze byo dla mnie stworzenie rodka wyrazu dla czego meta-muzycznego i meta-estetycznego: obnaenie wspczesnych wartoci i degeneracji tradycyjnego ducha.
Jeli chodzi o samo zorganizowanie projektu, to Imperat jest moim osobistym przedsiwziciem, ale do jego rozwoju przyczyniaj si te inne osoby – a to poprzez wsplne projekty muzyczne, uyczanie gosu i teksty. Niemniej materia, w ktrym wsppraca z innymi artystami bya najbardziej intensywna, nie zosta jeszcze opublikowany.


Jakich instrumentw i sprztu uywacie do tworzenia muzyki? Czy jestecie w stanie gra na ywo?

Muzyka Imperat jest czysto cyfrowa i opiera si na komputerach (poza niektrymi nagraniami gosw i instrumentw akustycznych). I tak, jeli chodzi o gr na ywo, to jestemy do dyspozycji, jednak nie mielimy jeszcze takiej okazji.


Opowiedz nam o waszych ulubionych zespoach i kompozytorach. Czy suchacie duo klasycznej, redniowiecznej i religijnej muzyki europejskiej?

Inspiruj nas gwnie takie zespoy jak Triarii, Arditi, March of Heroes, L’Effet C’Est Moi, Invictus, Von Thronsthal, Death in June, Sol Invictus, Fire + Ice i mnstwo grup martial, neo-folk i podobnych. Tak, jestemy fanami muzyki dawnej, sakralnej i kameralnej - klasycznej, barokowej, romantycznej itd.


Jak wana jest dla Was scena industrialna, experymentalna i elektroniczna? W istocie Wasza muzyka jest bardzo klasyczna, melodyjna i harmonijna – dokadnie tak jak twrczo L’Effet C’Est Moi czy H.E.R.R. Nie naleysz do tej czci sceny militarnej, ktra uywa duo haasu i sampli (jak Turbund Sturmwerk czy Toroidh). Czy to paradoks, e stylistyka neoklasyczno-militarno-neofolkowa wyrosa z brutalnych i haaliwych eksperymentw wczesnych grup industrialnych?

Dla mnie scena industrialna jest siostr scen martial, folk i neoklasycznej. Istnienie grup takich jak Thorofon czy Green Army Fraction rwnie ma sens. W gruncie rzeczy to s dwie strony tego samego zjawiska i czasami mog wystpowa w tym samym czasie, obok siebie, dzielc t sam przestrze. To, co nas czy, to reakcja przeciw wspczesnemu wiatu i jego zepsuciu duchowemu. Z jednej strony wyraa si ona przez wywyszanie ponadczasowej wartoci bardziej klasycznych form, a z drugiej – przez czysty chd bezosobowej techniki i maszyny. To poczenie dwch sprzecznoci, ktre na pierwszy rzut oka wydaj si tak odmienne, jest istot archeofuturyzmu.


Dlaczego wybrae ten gatunek? Co takiego szczeglnego jest dla Ciebie w muzyce militarno-neoklasycznej? Co sdzisz o ludziach, ktrzy postrzegaj ten styl tylko jako interesujc estetyk lub nawet jako „militarny fetysz” bez rzeczywistego przesania?

Tak jak powiedziaem Ci ju wczeniej: myl, e to, co si tutaj liczy, to nie rodzaj muzyki, ale to, co si przez ni przekazuje. Rwnie dobrze mgbym wybra power electronics zamiast muzyki martial czy neoklasycznej. Najwaniejszy jest zamys czy wtek ideologiczny, ktre cz te rne formy wyrazu. Wybraem jednak ten typ muzyki ze wzgldu na atwo, z jak mona za jego pomoc przekaza lub stworzy w suchaczu rne nastroje i uczucia, takie jak Honor, Cakowite Oddanie czy Heroizm.


Na swoim profilu MySpace zamiecilicie cytat z Juliusza Evoli: „Wierno jest silniejsza ni ogie”. Czy pisma Evoli to dla Ciebie due rdo inspiracji? Jacy inni pisarze lub filozofowie inspiruj Ci?

Tak, Evola jest rozlegym rdem inspiracji, zarwno jego pisma, jak i jego ycie s nieprzebranym rdem wiedzy, zwaszcza w kwestiach powizanych z Tradycj. Co do ksiek, ktre czytamy i formacji intelektualnej, staramy si obj szerokie spektrum mylicieli i ludzi czynu, od tych najbardziej konserwatywnych do tych najbardziej radykalnych, zostawiajc to, co w nich najcenniejsze. Od Anarcho-Faszyzmu i Archeofuturyzmu do mylicieli Tradycji, nie zapominajc o wielkich bohaterach i postaciach naszego kraju.


Jaki jest Twj stosunek do chrzecijastwa, w szczeglnoci do rzymskiego katolicyzmu i prawosawia? Czy interesuje Ci spr pomidzy „modernistami” a „tradycjonalistami” (FSSPX lub sedewakantyci)?

Imperat jest z zaoenia chrzecijasko-wojowniczy, a chrzecijastwo jest wan czci naszego przesania i zamysu – poza tym, e odgrywa gwn rol w naszym prywatnym yciu. Cho jest to temat, o ktrym mona debatowa i dyskutowa bardzo dugo, nigdzie nie dochodzc, co zdarzao nam si z innymi ludmi ze sceny, my wierzymy, e chrzecijastwo jest SYNTEZ i PRZEZWYCIʯENIEM wszystkich dawnych form wzrostu duchowego, ktre prawdziwie wyzwala ze wszystkiego oraz uwica wiat i czowieka.


„Fides Actio Est” („Wiara jest dziaaniem”) – to tytu jednej z Waszych kompozycji. Co te sowa znacz dla Ciebie?

„Fides Actio Est”, poza tym, e jest tytuem jednego z naszych utworw, stanowi take swego rodzaju motto Imperat. „Wiara jest dziaaniem” oznacza, e nasza wiara odzwierciedla si w naszych czynach i we wszystkim, co ksztatuje nasze ycie; oznacza obowizek denia poprzez naszego ducha do tego co wieczne i transcendentne – ycie, ktre jest walk (Hiob 7,1) (Czy nie do bojowania podobny byt czowieka? Czy nie pdzi on dni jak najemnik?) Podejmujemy take prawdziwe znaczenie „Fides”, ktra jest Wiernoci i Lojalnoci ponad wszystkie inne rzeczy i ponad Mio. Nie ma lepszych podstaw ni one i caa reszta jest budowana na ich fundamencie.


Czy znasz jakie interesujce zespoy z Polski? A czy moesz poleci nam jakie interesujce zespoy i projekty z Argentyny? Co sdzisz o Argentum?

Z Polski podoba mi si Krpulec, ktry jest jednym z pierwszych zespow tego typu, jaki poznaem i przypad mi do gustu. Std, z Argentyny mog ci poleci, jak ju powiedziae, Argentum (sympatyczne chopaki, haha, w niektrych kwestiach s bliscy ideologicznie postulatom Imperat); poza tym istniej inne zespoy, takie jak Teratocarcinoma czy VII Batalln de la Muerte.


Czy gracie w innych zespoach lub projektach? Czy zechcesz opisa nam wasze albumy? Czy masz zamiar pj krok dalej i nagra CD?

Obecnie nie mamy adnego projektu rwnolegle do Imperat, chocia czasem pojawiaj si nowe propozycje i pomysy do wcielenia w ycie.
Naszym pierwszym nagraniem by „Fist EP MMIX”, ktry zawiera kilka wczesnych wprawek Imperat; „Lord EP MMXI” jest naszym drugim wydawnictwem. Skada si ono z utworw z naszego pierwszego EP i piciu niepublikowanych wczeniej kompozycji. Materia ten mona cign bezpatnie ze strony labelu „Castellum Stoufenburc” lub bezporednio spod adresu: http://www.archive.org/details/Imperat-Lordep&reCache=1.
W nie tak odlegej przyszoci planujemy wypuci nasz pierwszy samodzielny longplay, ktry dobrze byoby rozprowadza nieodpatnie przez internet i nasz stron.
A teraz egnam si ju i bardzo dzikuj Pastwu za to spotkanie i wywiad. Pozdrowienia i uciski dla wszystkich towarzyszy z Polski. Pozostacie wierni, silni i z twarz ku socu. Hails!

-- Adam T. Witczak [21 listopada 2011]ostatnie wywiady autora:
Interview with Harry from Audio Gourmet -- [20 lutego 2016]
John Gore / 'kirchenkampf' / Oratory of Divine Love -- [24 marca 2013]
John Gore / 'kirchenkampf' / Oratory of Divine Love -- [24 marca 2013]
Ludola - uani z fantazj -- [10 grudnia 2012]
Panic Bedroom -- [25 sierpnia 2012]
  wicej...

powrt do wywiadw »


Szukaj:

nowe na stronie:
Decondition ‎&…
Maison Close –…
Nyodene D – Eden…
Consumer Electronics…
Nova - Utopica Musa
SPK - Zamia Lehmanni…
Feanch, Dutour, Lubat…
The Third Eye Foundati…
Dissonant Elephant - 5…
Club Alpino - Woouldy
Club Alpino - Tunga
Roman Wierciski - We ar…
Jan Grnfeld - Music f…
Simfonica - Song of the…
Roman Catholic Skulls…
Chvad SB - Phenomenali…
Lonsai Maikov - Dce…
Robert Henke w Chorzowie
Dog in the Evening…
Sublamp - Cathedrals o…
wicej »

polecamy | wicej »

© 1996-2024 postindustry.org


wygenerowane w 0.014 s.